Ambulante Opvoedhulp

Sinds december 2019 ben ik werkzaam als ambulante specialistische opvoedhulp. Ik ben werkzaam in de regio  regio FoodValley en Noord Oost Veluwe.

Mijn doelgroep zijn Poolse gezinnen met kinderen tot 18 jaar, woonachting in Nederland. Ik heb deze doelgroep gekozen omdat ik Pools spreek en kennis heb van Poolse opvoeding en cultuur.  Het ontbreken van de Nederlandse taal bij veel van deze gezinnen veroorzaakt vaak  problemen en missverstanden.  Wat ertoe leidt dat de hulpverlening die al reeds is ingezet niet effectief en efficiënt verloopt en soms helemaal stagneert.

Ik werk niet anders dan andere hulpverlener. Door CJG,  jeugdbescherming en/of andere instellingen word ik aangesteld om ondersteuning en begeleiding te bieden bij Poolse gezinnen die bij eerdergenoemde instellingen zijn aangemeld. In overleg met ouders en jeugdige worden doelen gesteld en een plan van aanpak gemaakt. Omdat het meestal multiprobleemgezinnen zijn wordt er nauw samengewerkt met andere opvoedpartners. Regelmatig wordt er geëvalueerd en worden er wanneer noodzakelijk doelen bijgesteld. Voordeel is dat ik de taal spreek en de cultuur van de Poolse opvoeding ken wat helpt bij de begeleiding van de gezinnen.

Het is vanzelfsprekend dat er veel voorwaarden worden opgesteld aan een jeugdhulpverlener. Het is de bedoeling dat er goede, efficiënte en verantwoorde zorg wordt geleverd.

Graag wil ik mijn positie als hulpverlener toelichten.

Ik heb een opleiding HBO Pedagogiek (HU) gevolgd en afgesloten met een bachelor diploma.  Ik ben SKJ geregistreerd en werk als zelfstandige ondernemer onder de naam The Bridge Pedagogische Dienstverlening. Ik hou me aan alle wettelijke plichten die aan een ondernemer zijn gesteld. Om de kwaliteit van mijn werk te vergroten toets ik periodiek de tevredenheid van mijn cliënten, daarnaast ben ik aangesloten bij Klachtenportaal Zorg waar mijn cliënten een klacht kunnen indienen.  Door het volgen van supervisie reflecteer ik systematisch op mijn eigen functioneren. Ik ben aangesloten bij BPSW welke mij op de hoogte houdt van veranderingen binnen de sector. Regelmatig volg ik scholingen welke relevant zijn voor mij functie. Of het nu gaat over verplichte wetgeving  of aanleren van nieuwe methodieken.