Klachtenregeling / Procedura reklamacyjna

Klachtenregeling

Een goede relatie gebouwd op vertrouwen tussen u en mij vind ik zeer belangrijk. Soms kunnen helaas dingen gebeuren die de relatie en/of het vertrouwen berstoren. 
Mocht het tot deze situatie komen dan zou ik u graag vragen om te proberen om  eerst in een persoonlijk gesprek met mij het probleem aan te geven.  U kunt uw klacht ook telefonisch, per email of tijdens een afspraak melden. Ik zou proberen  uw onvrede zo snel mogelijk weg te kunnen nemen, het vertrouwen te herstellen en herhaling te voorkomen.   

 
Komen we er niet uit, dan kunt u uw klacht melden bij het Klachtenportaal Zorg.
Via deze link komt u alles nalezen over de klachtenprocedure.

U kunt gebruik maken van deze link om een klacht in te dienen.

Procedura reklamacyjna

Dobra relacja zbudowana na zaufaniu między Państwem a mną jest dla mnie bardzo ważna. Niestety, czasami mogą się zdarzyć rzeczy, które zakłócą nasz związek i/lub zaufanie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, chciałbym prosić, aby najpierw spróbowali Państwo wskazać problem w osobistej rozmowie ze mną.  Mogą Państwo również zgłosić swoją skargę telefonicznie, pocztą elektroniczną lub podczas spotkania.
Postaram się jak najszybciej usunąć Państwa niezadowolenie, przywrócić zaufanie i zapobiec powtórce.    


Jeżeli nie uda nam się znaleźć rozwiązania, mogą Państwo zgłosić swoją skargę do Klachtenportaal Zorg.
Poprzez tego linka mogą Państwo przeczytać wszystko na temat procedury reklamacyjnej. 

Mogą Państwo skorzystać z tego linku w celu złożenia skargi.