Wizja

Budowa Mostów

Nie jest łatwo rozpocząć nowe życie w obcym kraju, gdzie panują inne zwyczaje i mówi się w języku, którego się nie zna. Jest to trudne dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci. Dzieci często tęsknią za rodziną, która pozostała w kraju, muszą znaleźć nowych przyjaciół, nauczyć się porozumiewać z rówieśnikami, zdobywać wiedzę i umiejętności w szkole, nauczyć się nowych zwyczajów i wartości, rozwinąć się w obcym kraju. 

Jak to osiągnąć? Będąc dzieckiem przeważnie można liczyć na swoich rodziców. Pojawiają się jednak trudności, kiedy rodzice nie mówią po holendersku i nie znają nowej kultury. Nie zawsze też znajdują czas na naukę języka i integrację w nowym kraju. Często bowiem ważniejsze jest zaspokojenie pierwszorzędnych potrzeb, jak przeżycie – zarabianie pieniędzy na utrzymanie rodziny. Nieznajomość języka i brak czasu na integrację mogą powodować różne nieporozumienia i problemy, które stoją na drodze prawidłowego rozwoju dziecka. 

W ostatnich latach wiele Polskich rodzin postanowiło osiedlić się w Holandii, zakładając tutaj swoje rodziny.  Jesteśmy społeczeństwem o innym języku, zwyczajach, tradycjach i wartościach niż te panujące w Holandii. Bardzo często urzędy, ośrodki wychowawcze i edukacyjne nie wiedzą w jaki sposób zaoferować najlepszą pomoc i dostarczyć potrzebnych nam informacji. 

Chcę być pomostem, który łączy te dwa światy, dwie różne kultury. Pomocą w tym, aby przystosowanie się do takich warunków życia było łatwiejsze. Sama na co dzień żyję w obu z nich. Wraz z moim mężem Holendrem staramy się wspólnie wychowywać nasze dziecko w obu kulturach. Jest to cenne doświadczenie, które pozwala mi poznawać życie w obu tych światach, jego uroki oraz problemy.