Visie

Bruggen Bouwen

Het is niet makkelijk om een leven te beginnen in een vreemd land.

Je spreekt de taal niet en ook de cultuur is geheel nieuw voor je. Voor volwassenen is het al erg moeilijk, voor kinderen is het zo mogelijk nog moeilijker. Zij willen vrienden maken, presteren op school, missen vaak hun eigen cultuur en familie, moeten nieuwe normen en waarden aanleren en willen zich als individu ontwikkelen in een vreemd land.

Hoe doe je dat? Als kind kun je rekenen op ondersteuning van je ouders, maar dit is niet altijd eenvoudig. Ouders hebben ook vaak niet of nauwelijks kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Bovendien staan bij hen meer de  primaire behoeftes voorop zoals werk, huisvesting en financiële zekerheden. Hoe graag je het ook wilt, na een lange werkdag is het vaak lastig om de motivatie te vinden om de taal te leren en te integreren in de nieuwe samenleving. Hierdoor ontstaan verschillende misverstanden en problemen die de ontwikkeling van hun kinderen in de weg kan staan.

Overheidsinstellingen, scholen en andere instanties vinden het vaak moeilijk om bij deze problematiek de juiste begeleiding te bieden.

Mijn geluk is dat ik in een vroeg stadium de Nederlandse taal heb kunnen leren en daarnaast de opleiding tot pedagoog in Nederland heb kunnen afronden. Intussen ben ik met een Nederlandse man getrouwd en hebben we zelf een kind.

Door dit alles ben ik goed op de hoogte van de problemen, maar ook met de mogelijkheden en kansen die Nederland te bieden heeft.

Daar ik beide werelden goed ken, wil ik graag een bruggenbouwer zijn tussen de twee culturen.